Danube Ecotourism RO-BG

Danube Ecotourism este cofinanțat de Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională în cadrul Programului INTERREG -V-A România-Bulgaria.

DANUBE ECOTOURISM

Valoarea contribuției EU: 625 401,46 Euro

Descriere Proiect

Există o evidentă absență a capacității administrative de a coopera și de a dezvolta rețele la nivel transfrontalier în vederea elaborării și implementării unor proiecte relevante pentru diversificarea economiilor locale prin intermediul ecoturismului, un sector cheie având în vedere resursele din zonă.

Proiectul are drept scop creșterea capacității administrației publice CBA și a societății civile de a identifica măsuri pentru dezvoltarea ecoturismului, de a identifica sursele de finanțare UE, de a elabora și implementa cu succes proiectele transfrontaliere rezultate. Pentru a sprijini această creștere a capacității, proiectul are drept scop o mai bună integrare a administrațiilor locale în rețelele EUSDR relevante ale administrațiilor și experților.

Pentru a atinge aceste obiective, în cadrul proiectului se vor organiza 6 serii de training drept activități principale în vederea instruirii resurselor umane locale – Formatorii Dunăreni. Aplicabilitatea practică a acestor sesiuni de instruire se va realiza prin intermediul excursiilor de familiarizare și prin crearea a 10 produse de ecoturism, în timp ce o conferință pe tema ecoturismului și un concurs peisagistic îi vor apropia pe CBA și pe experții în ecoturism. O serie de acțiuni de comunicare și vizibilitate vor atrage atenția publicului și a celorlalte zone EUSDR către potențialul de ecoturism al CBA și către Formatorii Dunăreni.

Rezultatul va fi reprezentat de o nouă rețea transfrontalieră de administratori publici și participanți ai societății civile – Formatorii Dunăreni – care va deține instrumentele de a implementa proiecte pentru dezvoltarea ecoturismului CBA.