SECA – Suport educational pentru copiii singuri acasa

PROIECT

SECA – SUPORT EDUCATIONAL PENTRU COPIII SINGURI ACASA”

INFORMATII GENERALE

ASOCIATIA PENTRU DEZVOLTAREA NTREPRENORIATULUI FEMININ, in calitate de Solicitant, impreuna cu ASOCIATIA ACCES PENTRU TOTI – FILIALA CONSTANTA, in calitate de Partener, implementeaza in perioada 09.07.2021 – 31.12.2023, proiectul „SECA – Suport educational pentru copiii singuri acasa”, Contract nr. POCU/784/6/24/139131, cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020. 

LOCATIA PROIECTULUI

Regiunea Sud – Est, mediul urban sau rural.

OBIECTIVUL GENERAL AL PROIECTULUI

Obiectivul general al proiectului este “Stimularea participarii la educatie si prevenirea abandonului scolar a 278 de copii cu parinti plecati la munca in strainatate din Regiunea Sud – Est in contextul egalitatii de sanse (minimum 30% vor fi fete) prin asigurarea unui pachet de servicii educationale, psihosociale de sprijin, activitati recreative si de socializare, activitati de sprijin acordate acestora, in paralel cu servicii de educatie parentala si consiliere sociala pentru parintii / tutorii / persoanele care au in grija elevii din grupul tinta si crearea unei structuri comunitare consultative sustinute printr-o campanie dinamica si participativa de informare si constientizare a publicului tinta privind obligatiile legale care revin parintilor la plecarea din tara si efectele negative ale plecarii parintilor asupra elevilor ramasi acasa.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

OS1. Cresterea participarii la educatie a 278 de copii din Regiunea – Sud Est pe o perioada de 3 ani scolari prin servicii de suport educational, psihosociale, recreative si de socializare cu scopul de a preveni abandonul scolar si a creste participarea la invatamantul prescolar.

OS2. Sprijinirea participarii la educatie a grupului tinta prin asigurarea hranei calde, a rechizitelor si subventiilor pe parcursul a trei ani scolari.

OS3. Sustinerea participarii la educatie a copiilor si elevilor din grupul tinta prin asigurarea serviciilor de educatie parentala si de consiliere sociala pentru parintii / tutorii / persoanele care au in grija copiii din grupul tinta si crearea unei structuri comunitare consultative pentru Regiunea Sud Est.

OS4. Cresterea gradului de cunoastere a problematicii elevilor cu parinti plecati la munca in strainatate prin sustinerea unei campanii de informare si constientizare a publicului tinta privind obligatiile legale care le revin parintilor la plecarea din tara si efectele negative ale plecarii parintilor asupra elevilor ramasi acasa.

GRUPUL TINTA

Grupul tinta al proiectului este format din 278 elevi cu cel putin un parinte plecat la munca in strainatate de cel putin 6 luni din care:

  • 8 copii prescolari,
  • 120 de elevi din invatamantul primar (6-10 ani),
  • 120 de elevi din invatamantul gimnazial (11-14 ani),
  • 30 de elevi nivel secundar superior (14-16 ani)

si 200 de parinti / tutori / persoane care au in grija elevul cu parinti plecati la munca in strainatate inclus in grupul tinta al proiectului.

Domiciliul sau resedinta grupului tinta este in Regiunea Sud Est, mediul urban sau mediul rural.

Activitati propuse:

  • activitati educationale, psihosociale, recreative, de socializare si stimulente care sa sprijine activitatea educationala din institutiile de invatamant la care sunt inscrisi copiii, care sa previna sau sa combata tulburarile psiho-comportamentale si sa diminueze efectele negative ale separarii de parinti care au legatura cu starea emotionala a acestora;
  • evenimente de educatie parentala si consiliere sociala, care sa amelioreze dificultatile de comunicare dintre copii si persoanele care ii ingrijesc, sa ajute la identificarea si implementarea celor mai eficiente cai de comunicare;
  • dezvoltarea de parteneriate care sa conduca la crearea unei structuri comunitare consultative si o campanie de informare si constientizare la nivelul Regiunii Sud – Est privind obligatiile legale care le revin parintilor la plecarea din tara si efectele negative ale parintilor plecati asupra copiilor ramasi acasa.

Inscrierea si participarea la proiect a grupului tinta este gratuita 100%.

Informatii suplimentare despre acest subiect se pot obtine folosind urmatoarele surse de informare: